Styrelsen

Ordförande
Karl-Gustav Holmgren         0413-227 45

Vice ordförande och ansvarig för Herr Akademin
Henrik Karlsson                     0413-213 35

Kassör
Jan Hansson                             0413-260 45

Sekreterare
Åsa Berling                                0413-231 03

Ledamot och Ansvarig Dam Akademin
Elisabeth Hansson                   0413-260 45

Ledamot och Ansvarig för Ungdomsakademin
Petra Green                                 0413-182 64

Adjungerad 
Thomas Ahlgren                        0736-20 35 30