Styrelsen

Ordförande
Jan Hansson

Kassör
Jan Hansson

Vice ordförande/ Sekreterare
Åsa Berling                               0705 699 234

Ledamot och Ansvarig Damakademin
Elisabeth Hansson

Ansvarig Herrakademin
Torbjörn Johnsson

Ledamot och Ansvarig för Ungdomsakademin
Petra Green                                 0413-182 64