Bildad 1965-01-01
Föreningsnummer 11342-21
Adress Friluftsvägen 11
Postadress 24330 Höör
Besöksadress Friluftsvägen 11
24330 Höör
Öppettider 08.00-12.00
Kontorsdagar Måndag- Fredag
Telefon 0413-233 32
Fax 0413-233 32
E-post kansli@h65.se
Hemsida http://www.h65.se
PlusGiro 713552-8
Organisationsnummer 842000-7521
Föreningens hemsidor