Vi samlar nu in uppgifter om alla våra medlemmar.
Detta för att vi ska kunna nå ut med information på ett bra sätt.
Är du förälder till ett barn. Skriv in ditt telefonnummer och din e-mailadress.

Namn, Adress, Telefon*
E-mail:*
Ålder/Lag/Storlek på tröja*
Allergi, Läkemedel, Ev specialkost
Närståendes mobiltelefon och mail*

Idrottscampsavgift
750 kr vecka  25 (4 dagar)

Swish nr 123 224 14 04

Bank-giro 797-6889

Ange namn på spelaren och lag vid inbetalning