Medlemsavgift för 2017/18 betalas in på följande sätt.

Bankgironummer: 797-6889

Swish nummer: 123 570 73 02

Märk betalningen med namn och personnummer på medlem samt lagtillhörighet.

 Födelseår/Kategori Kostnad    
 Icke aktiv 300
 2011 500
2010-2007 600
2006-2005 1 395
2004-2003  1 695
 Seniorer -> 2002  1 995
 Ledare/Tränare  200
 Resurspersoner  400

Medlemsavgifen ska vara betald senast 31/10-17.

  • Medlemskap för icke aktiv berättigar inte till fritt inträde till något av representationslagen.
  • Med resurspersoner avses funktionärer och andra ledare som har viktiga arbetsuppgifter i lagen. Resurspersonerna anmäls av respektive lag till kansliet. Max tre personer per lag.
  • För familj dvs resursperson med tre barn eller fler gäller att avgiften reduceras med 20 procent
  • Tränar/Spelar man regelbundet med ett äldre lag i äldre grupp är det den högre medlemsavgiften som skall betalas av medlemmen. 

Exempel

Pelle eller Lisa som är född 2003 och tränar/spelar regelbundet med ett lag i äldre grupp (lag) födda 2002 betalar samma avgift som övriga i gruppen (laget) dvs 1 995 kronor.