Oklara besked om besparingar som drabbar H65

Under onsdagskvällen hade kommunfullmäktige i Höör sammanträde. Bland annat beslutades det som diverse besparingar och en maffig skattehöjning på på 95 öre.
För föreningarna verkar läget samtidigt ha ljusnat en gnutta – även om inga beslut tas förrän den 20 december.
– Eftersom badet sannolikt inte kommer att betunga vår nämnds budget blir besparingskraven på föreningslivet mindre, säger Jill Andersson (S) ordförande i Kultur och Fritidsnämnden – utan att för den skull kunna precisera vad det innebär.

Att Höör tappar i kvalitet med nuvande budget var samtliga överens om. Det enda Höör var bäst i landet på, konstaterades det i talarstolen, är damhandboll.

När kommunens budget för framtiden klubbades igenom hade politikerna att ta ställning till att kommunen backar drygt 17 miljoner kronor – istället för att gå som förväntat gå med ett litet plus. Något som drabbar samtliga verksamheter på olika sätt. Däribland föreningarna.

Ekonomichefen Linda Andersson:
– Vi har svaga ekonomiska resultat. Satsningen som ledde till ”Årets superkommun 2016” fanns det inte tillräckligt ekonomiskt utrymme för. Nu tvingas kommunen till besparingar och skattehöjningar. Skattesatsen blir näst högst i Skåne (i nuläget), men någonstans i mitten nationellt sett.

Kommunalrådet Stefan Lissmark (S):
– 95 öre är mycket pengar. Och ibland får jag frågan: ”Varför inte göra som i näringslivet, dvs avskeda folk och dra ner på kostnader?”. Men… då tänker man väl fel? Då jämför man äpplen med päron.
– Så här tänker jag: Om Volvo inte säljer bilar, då avskedar de arbetare. Skillnaden är att vi har en ökad efterfrågan på våra produkter. Skillnaden är att Volvo får in pengar för varje bil. Man kan inte jämföra näringsliv och kommun. Dessutom har vi lagar att följa kring saker vi är ålagda att följa. Vi måste överproducera, det säger lagen. Det vi tjänar pengar på är skatten. Samtidigt är det en ambitionssänkning generellt sett i kommunen.
14 tjänster, av 1000, ska sparas in i Höörs kommun.
– Det är svårt. Alla behövs ju. Vem man än pekar på behövs. Vi har ingen som inte går och gör någonting.

Det andra kommunalrådet Anna Palm (M) förklarade att statens tillkortahavanden i flera frågor, inte minst via migrationsverket, var en anledning till att kommunen har ekonomiska bekymmer.
– Jag är väldigt kritisk till hur staten hanterar de här situationen. Staten sätter oss i skuld. Idag har Höörs kommun har en fodran på staten på 32 miljoner som skadar vår likviditet – som vi måste ta lån för att klara. Bara Skåne har staten en skuld till på en miljard…

För H65 Höörs del kommer besparingarna i Kultur och Fritidsnämnden att påverka, men än idag till mycket oklar grad. Detta på grund av att badets minusresultat och besparingskrav kommer att lyftas bort från Kultur. och Fritidsförvaltningens budget, till kommunstyrelsens budget.
– Det innebär att de besparingar min nämnd skulle ha gjort nästan halveras från 1,8 miljoner. OM det nu blir så att badet lyfts från vår budget. Jag vill se det beslutat och klubbat innan jag lovar något, säger Jill.
Vad får det för effekter på föreningslivet?
– Jag kan inte säga idag exakt hur det blir. Hyreshöjningarna blir förmodligen av, sedan hoppas vi framför allt att LOK-stödet (aktivitetsstödet per tränings/match-tillfälle) kan ökas, säger Jill Andersson.
När bestäms det och hur mycket höjs det eventuellt med?
– Under nästa kommunfullmäktige – innan jul (20 december).

Så för att summera. Troligen drabbas H65 av höjda hyreskostnader, enligt en första konsekvensanalys på 70 000 kronor i höjd hyror, vilket skulle slå mot medlemsavgifterna. Å andra sidan kan en kompensering eventuellt ske med ett höjt LOK-stöd. Det är en ”politisk ambition” – och inget löfte.

I talarstolen talade sig Jill varm om föreningslivets betydelse.
– Föreningslivet har en stor betydelse för psykisk och fysisk och hälsa. Föreningslivet gör en enorm samhällsnytta och bidrar till mångfaldighet, integration och folkhälsa. För många är kamratskapen i en förening avgörande för att påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.
– Vi måste vara rädda om föreningarna, för de bidrar till vår välvärd.

Jill kommenterade även de ”alternativa sanningar” som cirkulerat i sociala medier angående badet. Förslag har nämligen funnits att stänga det – och i Liberalernas skuggbudget föreslogs att badet skulle säljas (innan nyår!).
– Badet köptes för 50 miljoner köptes med årlig hyra över 20 år på 4 010 000, till det kommer 4 783 000 kronor totalt för drift, värme, el och andra driftskostnader och anställd personal. För att driva badet kostar det 7 923 000 – och då ingår allt. Inklusive en vattenkvalitet i toppklass i Europa. Det paradoxala är att om vi stänger badet så kostar det 483 000 mer än om vi har det öppet – då får vi nämlgen bara kostnader.
Således kan antas att badet förblir öppet.

/Christoffer

Comments

comments